Privacyverklaring

Welkom. Via deze verklaring informeer ik u over de wijze waarop binnen mijn bedrijf met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Ik respecteer de privacy van bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Adres, postcode en plaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Doeleinden van de gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt om bijvoorbeeld telefonisch contact met u op te nemen, of u een factuur te sturen, die aan de wettelijke eisen voldoet. Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn voor de belastingdienst is zeven jaar.

Klikgedrag en bezoekgegevens.

Op de website worden geen cookies, scripts of trackers bijgehouden.

Inzage, correctie en recht van verzet.

Indien u een relatie met mijn bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te rectificeren, te vernietigen of te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen verzamelde gegevens, of mij verzoeken de gegevens over te dragen. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt dit verzoek doen bij: Bosma Administratie Terschelling, Franschenland 4, 8896 JV Terschelling Hoorn. Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement.

Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 mei 2021. Wijzigingen worden ook hier gepubliceerd.
Laura Bosma
Bosma Administratie Terschelling
Franschenland 4
8896JV Terschelling-Hoorn

Tel. 06 55 913 863
E-mail: info@baterschelling.nl

Kvk.: 78301173
BTW-nr: NL003317627B67
Copyright © 2021 - Bosma Administratie
Foto achter het burau - Laura Bosma
Top